teksternes noget formelle sprog

Museets hjemmeside har netop gennemgået en større opdatering, og der mangler endnu enkelte detaljer som eksempelvis en engelsk og en tysk version, samt billeder af museets ansatte. Men museets hjemmeside er blevet opbygget som et brochuremuseum med en gennemgående statisk informerende transmittativ kommunikationsform. Anvendelsen af sociale medier, som i større grad vil understøtte konverserende, konsultativ eller registrerende interaktion, vil derfor umiddelbart virke modsætningsfyldt i forhold til hjemmesidens nuværende transmittative kommunikationsform. En reel implementering af sociale medier vil derfor ikke være særlig oplagt, med mindre museet også ændrer på hjemmesidens Den digitale generation på museum 67 samlede kommunikation – og her tænker jeg ikke kun på teksternes noget formelle sprog, men også på hjemmesidens visuelle kommunikation via billeder og selve interfacet, som også er, hvad man nok kunne karakterisere som typisk Web 1.0. Jeg vil derfor basere mine løsningsforslag på 1) hvordan museet generelt vil kunne ændre sin hjemmesides eksisterende profil og aktiviteter, så de i højere grad vil modsvare den digitale generations krav, forventninger og kompetencer og 2) hvordan museet gennem sociale medier vil kunne kommunikere målrettet samt skabe bedre oplevelser til den digitale generation.

7.1.2 MUSEETS RAMMER Holstebro Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med arkæologisk, marinarkæologisk og nyere tids ansvar. Museet består af fire institutioner: Holstebro Museum, Strandingsmuseum St. George, Vinderup Egnshistoriske Arkiv samt Lokalhistorisk Arkiv Holstebro, som alle kan tilgås fra deres fælles hjemmeside: http://www.holstebro-museum.dk/ Museets faste samlinger belyser byens og egnens historie fra oldtiden og frem til i dag, hvor bl.a. temaerne jernalder, vikingetid, og middelalder behandles. Inden for den nyere tids historie fokuseres der på håndværk og handel. Udstillingerne fortæller også om tidlig industri, hvor Færchs Tobaksfabrik og Valdemar Birns Jernstøberi spiller en betydelig rolle i byens virksomhedshistorie. Ydermere behandles folkelig kultur frem til 1960erne og Holstebro i 60erne, med fokus på den kulturelle revolution. Museet har derudover en række specialsamlinger som rummer sølvtøj, legetøj, dragonsamlingen og en Den digitale generation på museum 68 udstilling om besættelsestiden samt en udstilling om håndvåben. Museet har derudover flere gange årligt forskellige særudstillinger.31 Museets formål er baseret på museumslovens fem søjler og skal således gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandringer, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museets kerne er typisk lokale og gerne ældre hyppigt besøgende.

7.1.3 HVORDAN KAN HOLSTEBRO MUSEUMS NUVÆRENDE KOMMUNIKATION STYRKES GENNEM IKT? Efter samtale med museets direktør fik jeg det indtryk, at Holstebro Museum er et meget levende og dynamisk museum. Museet udbyder et væld af aktiviteter: Bogbinding, cigarrullersøndag, ølsmagning, kulturhistorisk gallamiddag, en kulturhistorisk rejse, omvisninger, foredrag, film i museumsbiografen, et arkæologisk billedarkiv og meget mere. Den digitale formidling består af en touchscreen i museet (en interaktiv computerskærm, hvor man kan navigere i indholdet ved at trykke med fingrene), en ”robotbygger”, og derudover er museet tilkoblet en mobil museumsguide, hvor man kan hente den vestjyske kulturhistorie til sin mobiltelefon.32 Disse aktiviteter fremgår kun i meget begrænset omfang af museets hjemmeside og er placeret på et lavt niveau, hvilket vil sige, at hypertekststrukturen ikke udnyttes til at fremhæve de væsentligste informationer på forsiden. De fleste Web 2.0-sites udnytter netop hypertekstens linksystem til hierarkisk at opbygge indholdet, så de vigtigste informationer placeres på forsiden. Et typisk Web 2.0-site kan se ud som Statens Museum for Kunsts nye hjemmeside, hvor nyhederne og de væsentligste informationer er præsenteret kort og visuelt på forsiden: 31 http://www.holstebro-museum.dk/det-sker/faste-udstillinger.html 32 www.mobmus.dk Den digitale generation på museum 69 http://www.smk.dk/ Dette er én måde at gøre det på, og principperne skal selvfølgelig tilpasses efter ens målgruppe, kontekst og formål.

4 thoughts on “teksternes noget formelle sprog”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.