nuværende informationsteknologiske udvikling

NUANCERING AF INTERAKTIONSBEGREBET

En af de grundlæggende dimensioner ved den nuværende informationsteknologiske udvikling og Web 2.0-kultur er interaktivitet. Man kan imidlertid støde på flere grader af interaktivitet; kommunikation Den digitale generation på museum 36 som transmission involverer også interaktion, men selvfølgelig i langt mindre grad end kommunikationsparadigmet kommunikation som interaktion. Endvidere vil der inden for dette kommunikationsparadigme også kunne befinde sig forskellige interaktionsgrader, hvilket er væsentligt at være opmærksom på, hvis man som museum eksempelvis ønsker at udvikle interaktive web-baserede oplevelser. Interaktion er blevet lidt af et buzzword for Web 2.0, idet begrebet, der ofte er forbundet med stor positivitet, som regel anvendes til at beskrive Web 2.0. Men som jeg vil illustrere gennem et eksempel fra et museums webkommunikation om lidt, er der især to typer af interaktion, der karakteriserer Web 2.0, og som til tider forveksles som én og samme type interaktion. Men først en teoretisk nuancering af selve begrebet. Ifølge professor i Interaktive Medier Jens F. Jensen har de seneste års vækst inden for informations- og kommunikationsteknologierne medført, at interaktionsbegrebet har fået en så almen udbredelse, at det i mange sammenhænge er blevet udvandet (Jensen, J.F., 1998, p.200). Det er derfor ikke altid tydeligt at gennemskue, hvad begrebet referer til og hvilken forskel det indbefatter.

Jensen peger på, at paradigmeskiftet inden for kommunikationsforskningen i mødet med den informationsteknologiske udvikling bliver nødt til at rekonceptualisere og tilpasse sig de voksende ændringer i kommunikationsadfærd, der er sket som følge af de nye interaktive medier (Op.cit. p.203). For at nuancere begrebet, anvender Jensen en matrix for fire kommunikationsformer, som er udviklet af Bojdewijk og Kaam (1986), hvilket inddeler interaktionsbegrebet i fire kategorier: Bordewijk og Kaams matrix for de fire kommunikationsmønstre (Jensen, 1998, p.202) Matricen tager sit udgangspunkt i to centrale forhold ved al informationsudveksling, nemlig hvem der ejer og producerer informationen, og hvem der på et givent tidspunkt og med et givent emne kontrollerer distributionen af den. Ved at krydse disse to forhold, fremkommer der en matrix med fire princiInformation produceret af center Information produceret af bruger Distribution kontrolleret af center Transmission Registrering Distribution kontrolleret af bruger Konsultation Konversation Den digitale generation på museum 37 pielt forskellige kommunikationsmønstre. Jeg vil kort uddybe de fire, før jeg gennem et konkret eksempel illustrerer, hvorfor begrebet især i Web 2.0 sammenhæng, kan forveksles. 1. Transmission Jensen beskriver transmission i tråd med Shannon og Weavers kommunikationsmodel. Det vil sige, at interaktionen foregår som McQuail og Windahl definerede som an action on – kommunikationen løber udelukkende i én retning, fra afsender til modtager. Afsenderen kontrollerer valget af og tidspunktet for den information, der skal distribueres til modtageren. Brugerens kommunikationsadfærd er her reduceret udelukkende til modtagelse – som eksempelvis gennem broadcast-medier som radio og tv. 2. Konsultation Ved konsultativ interaktion kan brugeren vælge blandt et eksisterende udbud af i forvejen produceret information.

4 thoughts on “nuværende informationsteknologiske udvikling”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.