langt væk til

Ligesom Holstebro Museum fungerer brochuremuseet heller ikke her til at kommunikere til den digi-
tale generation eller til at tiltrække den til at benytte museets oplevelser og tilbud. Selv for museets

kernebrugere er tilbuddene og aktiviteterne gemt for langt væk til at friste dem til at komme igen. Jeg
vil nu komme med nogle løsningsforslag til, hvordan museet vil kunne ændre deres lidt støvede og
statiske profil til et mere levende og inddragende museum ved at anvende IKT.
7.2.4 IKT SOM MIDDEL TIL AT MÅLRETTE KOMMUNIKATION OG MUSEUMSOPLEVELSER

Da Danmarks Fotomuseum beskæftiger sig med visuel kommunikation i både teknisk forstand gen-
nem fotografiapparaterne og i mere kunstnerisk forstand gennem fotografier, burde det kunne lade sig

gøre at finde muligheder i teknologideterminismen. Måske kan digitaliseringen og den digitale genera-
tion netop give museet en fornyet værdi og relevans. Den digitale generation har en anden viden og

nogle andre kompetencer end dens forældre og bedsteforældre og omvendt. I Fotomuseets tilfælde ser

jeg dette som en fordel – som Tapscott og Prensky synes jeg, at museet skal tage ved lære af generatio-
nens innovative, igangsættende, deltagende og teknologibårne adfærd og kommunikation. Jeg vil fore-
slå, at museet benytter Flickr, blogs og opretter en Facebookprofil. Jeg vil her fokusere på Flickr og

blogs, da formålet med Facebook er det samme som ved Holstebro Museum, nemlig at kommunikere
der, hvor brugerne befinder sig.
Flickr
Som nævnt tidligere er Flickr et verdensomspændende online ”fotoalbum”. Billedet nedenfor har jeg
fundet ved at søge på ”Kolding” – her ser man et billede fra Kolding, man får på et kort vist præcist

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.